Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2869 fb2d 500
Reposted frompunisher punisher vialexi lexi
0564 0d75 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexi lexi
3096 661d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexi lexi
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viaolgush olgush
8740 5260 500
7871 b1c7 500
Reposted fromsober sober viajustonebullet justonebullet
8683 ba9d 500
Reposted froms3 s3 viacocciuella cocciuella
6927 6951
Reposted fromrubinek rubinek viawujcioBat wujcioBat
0129 4267 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat
0735 ba36 500
Kot, 2.30
Reposted fromjackal jackal viazombiekrasko zombiekrasko
Reposted fromolbaria olbaria viaexistential existential
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaznikajac znikajac
Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl