Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaviee aviee
3586 d405 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viajazon jazon
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaobarzana obarzana
2205 0a1a
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaBrzozi Brzozi
8796 cbdc
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajoannna joannna
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajoannna joannna
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajoannna joannna
3358 38de 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viax-ray x-ray
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianieobecnosc nieobecnosc
luxio:

tries to do things: becomes overridden with anxiety

doesn’t do things: becomes overridden with anxiety

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaosha osha
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viabluejane bluejane
7197 529d 500

24ribs:

Always

Reposted fromkattrina kattrina viabluejane bluejane
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

1529 6f25 500
Reposted fromxanth xanth viamontak montak
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viapeasorela peasorela
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viahysterie hysterie
1055 347f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl