Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viadobby dobby
3972 f9fa 500
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viadobby dobby
Dobrze jest myśleć o innych. Pamiętaj jednak, że musisz też myśleć o sobie!
— Sharon Huss Roat
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viadobby dobby
3361 c27b
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viabakteryja bakteryja
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakteryja bakteryja
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viabakteryja bakteryja
Ale powiedz, co byś czuł jakby miał mnie ktoś inny ?
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viabakteryja bakteryja
Reposted fromjasminum jasminum viahysterie hysterie
8094 ad0a 500
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viahysterie hysterie
0602 da01 500
Reposted fromstroschek stroschek viahysterie hysterie
4127 f314 500
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl