Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle vianiskowo niskowo
4222 90a9
Reposted fromzciach zciach viaohhwell ohhwell
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromakward akward
3836 efbf 500
Reposted fromhejkobieto hejkobieto vialexxie lexxie
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viagrzej grzej
9560 b70d 500
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaKik4s Kik4s
0558 9ab5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaKik4s Kik4s
Nigdy nie licz na pieniądze faceta. Nigdy nie pozwól sobie na to, aby stała się utrzymanką.  Trzeba być dziewczynką niezależną finansowo, żeby – jak się związek posypie – nie zostać w totalnej dupie. Albo – gdy serduszko już nie będzie pukać do tego pana – żeby można było normalnie odejść.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2016/01/07/ona-czuje-we-mnie-piniadz-jak-poradzic-sobie-z-kasa-w-zwiazku/
Reposted frompanikea panikea viadobby dobby
7935 4c4b
Reposted fromFlau Flau vianutt nutt
7586 a0d6 500
Reposted fromYuei Yuei viahysterie hysterie
7989 fd81 500
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viadobby dobby
4908 d7c4 500
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahysterie hysterie
0892 03a0 500
Reposted fromMacManus MacManus viahysterie hysterie
5210 dad3 500
Reposted fromAlcea Alcea viahysterie hysterie
3651 a3ef 500

sofapizza:

ruinscape:

my kind of music

well i was in the wrong marching band

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl