Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viatwiggylaw twiggylaw
9649 9ecf 500

climbthestacks:

Marjane Satrapi, Persepolis

Reposted fromturn20 turn20 viatwiggylaw twiggylaw
6852 40c0 500
3180 7e10 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawielebna wielebna
6349 df93 500
"Gwiezdne Napierdalanki"
Reposted fromdobry dobry viaTierraDelFuego TierraDelFuego
4467 f43c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viawielebna wielebna
0907 49f4 500
1407 59e0

michaelaedm:

I feel personally attacked

1052 7f07
Reposted fromdivi divi viabakteria bakteria
0982 10d0
Reposted fromkattrina kattrina viagreywolf greywolf
5801 87c3
Reposted fromkattrina kattrina viagreywolf greywolf
0418 3a69 500
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”


A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
Jest mi trochę tak, jakbym miała tej zimy nie przetrwać.

~ttra

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl