Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromDennkost Dennkost vialunoliel lunoliel
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
3710 081f 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz vialunoliel lunoliel
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaiamdreamer iamdreamer
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer
4759 6268 500

disgustinganimals:

truecrimefalsecrime:

stop it charles

charles not again

1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 vialunoliel lunoliel
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaiamdreamer iamdreamer
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapeasorela peasorela
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaNayu Nayu
1062 c659
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viascorpix scorpix
5813 0cd1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaikari ikari
0161 5edc 500
Berneński pies pasterskiii!
Reposted fromFlau Flau vialunoliel lunoliel
1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 vialunoliel lunoliel
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialunoliel lunoliel
Poprzez stosowanie zasad savoir-vivre’u w życiu codziennym możemy wpływać na nasze otoczenie i, choćby na małą skalę, być inspirującym przykładem dla innych. Niewykluczone, że gdy machniecie kierowcy ręką w podziękowaniu za miły gest, następnym razem będzie on bardziej skłonny wpuścić innych na swój pas ruchu. Nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z niewinnego skinięcia dłonią.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaiamdreamer iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl