Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaznikajac znikajac
Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaiamdreamer iamdreamer
Reposted fromDennkost Dennkost vialunoliel lunoliel
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
3710 081f 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz vialunoliel lunoliel
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaiamdreamer iamdreamer
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer
4759 6268 500

disgustinganimals:

truecrimefalsecrime:

stop it charles

charles not again

1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 vialunoliel lunoliel
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaiamdreamer iamdreamer
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapeasorela peasorela
6572 ddd8 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaNayu Nayu
1062 c659
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viascorpix scorpix
5813 0cd1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl