Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6101 b3b0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexi lexi
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexi lexi
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viahysterie hysterie
3979 eab1
Reposted fromteijakool teijakool viaznikajac znikajac
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq vialexi lexi
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate vialexi lexi
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexi lexi
8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viabakteryja bakteryja
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaznikajac znikajac
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaznikajac znikajac
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaznikajac znikajac
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaznikajac znikajac

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaznikajac znikajac
3627 b1f0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl