Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3965 f306 500
Reposted fromfungi fungi viawalkingchaos walkingchaos
8337 3cbc 500

babyanimalgifs:

When you take your dog to school

Reposted fromhighhopes highhopes viajezuschytrus jezuschytrus
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viawalkingchaos walkingchaos
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vianattaly nattaly
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianattaly nattaly
1365 0455 500
Reposted fromoll oll vianattaly nattaly
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vianattaly nattaly
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr vianattaly nattaly
3113 665c 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav vianattaly nattaly

admfirmuspiett:

someone: what are you planning to do after college?

me:

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viawalkingchaos walkingchaos
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Każdy jest jakoś skaleczony.
— M.Hłasko
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl