Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2993 251e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viastraycat straycat
5689 1b9d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasrcemoje srcemoje
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viadobby dobby
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viadobby dobby
Reposted fromFlau Flau vialunoliel lunoliel
8330 926c
Reposted frominfrezja infrezja viaznikajac znikajac
4140 2e25 500
Reposted fromspokodama spokodama viaznikajac znikajac
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
3184 2bdb 500
0817 9f86 500
Reposted frompanicstricken panicstricken viasadeyes sadeyes
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viapeasorela peasorela
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viapeasorela peasorela
5349 df31 500
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEwels Ewels
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaEwels Ewels
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
8969 fb22 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl