Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaEwels Ewels
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaEwels Ewels
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
8969 fb22 500
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianutt nutt
Reposted fromscience science vialinemadd linemadd
9552 3791 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialinemadd linemadd
2132 4198
Reposted fromthebassa thebassa vialifu lifu
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu vialifu lifu
4406 4d08
Reposted fromhagis hagis viarudosci rudosci
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
4971 5943
0441 aa0b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaHogattaa Hogattaa
4985 60eb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaprymitive prymitive
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaprzerwanakawe przerwanakawe
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaeternia eternia
2559 45a9 500
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
6425 e32c

and what is your type, exactly?

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl